Mielenterveyden ensiapu 1 ja 2

Kurssien jälkeen mielenterveysongelmat eivät ole enää tuntuneet pelottavilta ja sain näkökulmia myös omasta jaksamisesta huolehtimiseen.

MTEA® -koulutuksissa saat luotettavaa tietoa mielenterveydestä ja sinulla on mahdollisuus vahvistaa omia voimavarojasi. Kursseilla saa keinoja ottaa puheeksi mielenterveyteen liittyviä asioita. Lisäksi saat valmiuksia arvioida, milloin omat voimavarat eivät riitä ja milloin tarvitaan ammattilaisten apua.

Mielenterveyden ensiapu® -kurssit ovat Suomen Mielenterveysseuran rekisteröimiä kansalaistaitokursseja. Kurssit ovat maksullisia ja kestävät 14h. Kurssimaksuun sisältyy kurssikirja ja koulutuksesta saa todistuksen.

Selaa alempaa tietoja tulevasta MTEA – koulutustarjonnasta vuodelle 2023.

Mielenterveyden ensiapu 1

MIELENTERVEYDEN ENSIAPU® 1 -koulutus tarjoaa tutkittua tietoa mielenterveydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä ja pääsee harjoittelemaan mielenterveystaitoja.

Koulutus tarjoaa mahdollisuuden pohtia omaa ja läheisten mielen hyvinvointia sekä sitä miten mielenterveyttä voi vahvistaa.

Peruskoulutuksen jälkeen on mahdollista hakea MTEA1-ohjaajakoulutukseen.

Mielenterveys voimavarana

Mielenterveyden ensiapu 1 – Mielenterveys elämäntaitona on voimavaralähtöinen kansalaistaitokoulutus. Koulutus tarjoaa tutkittua tietoa mielenterveydestä sekä keinoja oman ja toisten mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Mielenterveyttä lähestytään voimavarana, mielen hyvänä vointina ja ihmisen kykynä selviytyä arjessa.

 

Koulutuksessa käsiteltävät teemat

 • Mielenterveys osana hyvinvointia ja terveyttä
 • Tunnetaidot
 • Elämän monet kriisit ja selviytyvä ihminen
 • Ihmissuhteet ja vuorovaikutus mielenterveyden tukena
 • Mielenterveys ja arjen taidot

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen jälkeen

 • tiedät mitä mielenterveys on
 • tiedät miten mielenterveyttä voi edistää
 • osallistujan mielenterveysosaaminen on lisääntynyt

 

Mielenterveyden Ensiapu 2

Mielenterveyden ensiapu® 2 -koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien mielenterveysosaamista tarjoamalla asianmukaista tietoa psyykkisistä oireista, vähentää mielenterveyden ongelmiin liittyvää stigmaa ja antaa valmiuksia kohdata mielenterveyden ongelmia. Koulutuksessa opetellaan soveltamaan mielenterveyden ensiavun askeleita.

Peruskoulutuksen jälkeen on mahdollista hakea MTEA2-ohjaajakoulutukseen.

 

Haavoittuva mieli

Mielenterveyden ensiapu® 2 -koulutus (MTEA®2) tarjoaa tutkittua tietoa mielenterveydestä sekä valmiuksia auttaa ja tukea ihmisiä, joilla on mielenterveyden ongelmia. Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat saada tietoa mielenterveyden häiriöistä, niiden kohtaamisesta sekä mielenterveyden ensiavusta, ei kuitenkaan akuutissa kriisitilanteessa oleville.

 

Koulutuksessa käsiteltävät teemat

 • masennus
 • ahdistuneisuus
 • psykoottiset häiriöt
 • päihteiden käyttö ja mielenterveys
 • mielenterveyden kriisit ja itsemurhien ehkäisy
 • mielenterveyden ensiavun askeleet

 

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen jälkeen

 • tunnistat yleisimmät mielenterveyden häiriöt ja niiden oireet
 • osaat kohdata vaikeassa elämäntilanteessa olevan ihmisen
 • osaat soveltaa mielenterveyden ensiavun askeleita

Tulevat koulutukset

Mielenterveyden ensiapu® 1-koulutus

Aika: Ke 29.3 ja 5.4.2023 klo 9-16

Paikka: Suomen Kasarmi 2, 1.krs, huone 117, 13100 Hämeenlinna

Hinta: 90€, jäsenille 70€

Järjestäjä FinFami K-H mielenterveysomaiset ry

Ohjaaja: MTEA1-ohjaaja Katja Grönberg.

Mielenterveyden ensiapu® 1 -kurssilla keskitytään mielen hyvinvointiin ja sen kehittämiseen muun muassa tunne-, vuorovaikutus- ja selviytymistaitoja opiskelemalla. Näkökulmana on oma jaksaminen ja hyvinvointi.

MIelenterveyden ensiapu® 2-koulutus

Aika: Ke 18.1. ja ke 1.2.2023 klo 9-16

Paikka: Suomen Kasarmi 2, 1.krs, huone 117, 13100 Hämeenlinna

Hinta: 65€, jäsenille 50€

Järjestäjä FinFami K-H mielenterveysomaiset ry

Ohjaaja: MTEA2-ohjaajat Katja Grönberg ja Sari Niemi.

MIELENTERVEYDEN ENSIAPU® 2 – kurssi antaa tietoa eri mielenterveyden häiriöistä sekä valmiuksia tarjota apua ja ohjata hoitoon. Kurssilla opetellaan Mielenterveyden ensiavun askeleet.

Aiemmin olleet koulutukset

 

MIELENTERVEYDEN ENSIAPU®1-KOULUTUS

Maalis-huhtikuu 2022.

Hinta: 90 € (jäsenet 70€) sis. kirjan ja todistuksen. Järjestäjä FinFami K-H mielenterveysomaiset ry, Ohjaaja: MTEA1-ohjaaja Katja Grönberg.

Mielenterveyden ensiapu® 1-koulutuksessa saa tutkittua tietoa mielenterveydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä ja pääsee harjoittelemaan mielenterveystaitoja. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden pohtia omaa ja läheisten mielen hyvinvointia sekä sitä, miten mielenterveyttä voi vahvistaa.

Ota yhteyttä

Katja Grönberg
Katja Grönberg

Omaistyöntekijä

p. 040 455 2162

katja@finfamikantahame.fi

Lue lisää