Tietoa yhdistyksestä

Läheisen sairaus koskettaa monia ja herättää usein lähipiirissä huolta.

FinFami tarjoaa tietoa ja tukea, kun läheisen mielenterveys tai ongelmallinen päihteidenkäyttö huolettaa ja herättää kysymyksiä. Voit olla huolissasi perheenjäsenestä tai jostakin muusta läheisestä ihmisestä. Läheiselläsi ei tarvitse olla diagnoosia, huoli riittää.

Voit saada tukea arjen voimavarojen vahvistumiseen omaisneuvonnasta. Näissä keskusteluissa on mahdollisuus puhua luottamuksellisesti omista huolista työntekijän kanssa.

Vertaisryhmissä ja teemailloissa voit tavata muita samankaltaisessa elämäntilanteessa olevia, jakaa kokemuksiasi ja saada vertaistukea omaan arkeen.

Järjestämme myös luentoja ja kursseja mielenterveysasioista ammattilaisille ja läheisille. Voit ottaa meihin yhteyttä kun mietit sopivaa koulutusta työryhmällesi, esimerkiksi Mielenterveyden ensiapu 1 ja 2 –kurssit ovat tilattavissa meiltä.

Osallistuminen yhdistyksen toimintaan on pääosin maksutonta eikä velvoita jäsenyyteen.

Tarjoamme tukea kun sinä tai kohtaamasi ihminen:

  • on huolissaan läheisen psyykkisestä oireilusta
  • on huolissaan läheisen päihteiden käytöstä
  • voisi hyötyä vertaistuesta
  • haluaa pohtia tilannettaan luotettavan henkilön kanssa
  • haluaa tietoa siitä, miten puhua perheen pulmista lasten kanssa
Yhdistyksen arvot

Kunnioitus
Kunnioitamme toisiamme yksilöinä ja yhdistyksinä. Toimimme oikeudenmukaisesti.

Luottamus
Olemme luotettavia ja rehellisiä. Toimimme reilusti.

Lämpö
Toimimme inhimillisesti ja olemme läsnä. Välitämme hyvinvointia. Omaisjärjestötyö voimaannuttaa.

Uskallus
Omaisjärjestötyössä toteutuu luovuus ja innovatiivisuus. Tuomme rohkeasti esiin mielenterveysomaisten näkökulmia ja tuemme omaisia olemaan avoimia.

Vaikuttavuus
Omaisjärjestötyö on vaikuttavaa ja vastuullista. Olemme ketteriä ja toimimme taloudellisesti. Vaikutamme viisaasti.

Kansalaisjärjestölähtöisyys
Toimintamme perustuu omaislähtöisyyteen. Vapaaehtoisuus ja vertaistuki ovat tärkeimmät voimavaramme. Rohkaisemme osallistumaan järjestötoimintaan. 

Yhdistyksemme on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton.

Historiikki 1997-2017

Läsnäoloa, vaikuttamista ja tukea

FinFami – Kanta-Hämeen mielenterveysomaiset ry aloitti toimintansa vuonna 1997. Se toimi ensin Omaiset mielenterveystyön tukena Tampere ry:n alaisena jaostona. Oma yhdistys, Omaiset mielenterveystyön tukena Kanta-Häme ry, rekisteröitiin huhtikuussa 1998. Nykyisen nimensä yhdistys sai vuonna 2013.

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea mielenterveyspotilaiden omaisia. Sen toimintaan kuuluu edunvalvontaa, koulutusta, tiedottamista, yhteistyötä mielenterveystyötä tekevien julkisten ja yksityisten palveluntuottajien ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa, sekä jäsenten virkistystoimintaa ja luottamuksellisessa hengessä tapahtuvaa, rakentavaa kokemusten jakamista.

Toimintavuosiensa aikana yhdistys on tehnyt määrätietoisesti työtä omaisen äänen kuulumiseksi. Valistustyö ja ahkera näkyminen tapahtumissa ja mediassa on ollut osanaan avaamassa hedelmällisempää keskusteluilmapiiriä mielenterveyskysymyksiä koskien ja lieventänyt läheisen sairastumiseen etenkin toiminnan alkuvuosien aikaan liittynyttä häpeää ja leimaantumisen pelkoa.

Nykyisin ymmärrys omaisten tärkeästä roolista sairastuneen rinnalla lisääntyy jatkuvasti, ja kokemusperäisen tiedon arvostus on huomattavasti lisääntynyt. Potilas ja hänen perheensä ei ole ainoastaan hoidon kohteena, vaan heidät kohdataan useammin ihmisinä, joilla on sanottavansa heitä koskevissa asioissa. Tässä tarkoituksessa yhdistys on panostanut viime vuosien aikana vahvasti esimerkiksi kokemusasiantuntijoiden koulutukseen.

Avoimuuden lisääntyminen näkyy yhdistyksen toiminnassa esimerkiksi siinä, että nykyisin ryhmiin saapuu kävijöitä suoraankin, omasta aloitteesta, kun joinakin vuosina kulku tapahtui yksinomaan omaisneuvonnan kautta. Ryhmätoiminta on alettu nähdä hyvänä mahdollisuutena jakaa ajatuksia, eikä siihen osallistumista leimaa enää yhtä vahva leimaantumisen pelko, kuin aikaisempina vuosina. Yhdistys on vuosien varrella panostanut monipuoliseen ryhmätarjontaan, jotta erilaisissa elämäntilanteissa oleville omaisille löytyisi parasta mahdollista tukea. Uusimpana ryhmistä aloittaa syksyn 2017 aikana sateenkaariperheille suunnattu ryhmä.

Myös vaikuttamistyö keskusliiton kanssa on ollut hedelmällistä. Yhteistyöverkostojen luominen näkyy lisääntyneinä yhteydenottoina. Kokemusasiantuntijoita ja yhdistyksen vapaaehtoisia ja työntekijöitä kysytään jatkuvasti enemmän mukaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Hoitavien tahojen toiminnassa omaisten huomioiminen on ollut esillä, vaikkei se kaikkialla edelleenkään tarvittavissa määrin toteudu. Omaisten oma jaksaminen ja tuentarve nousee kuitenkin jo jossain määrin esille, vaikka asiat eivät sillä saralla vielä hyvin olekaan. Paljon parannusta on kuitenkin saatu aktiivisella yhdistystoiminnalla aikaan.

20-vuotias yhdistys on iloinen jo tapahtuneesta muutoksesta asenneilmapiirissä, mutta muistuttaa, että paljon on vielä tehtävääkin. Omaistoiminnassa on vielä katvealueita myös Kanta-Hämeen alueella. Nyt toiminta-alueena on ollut pääasiassa Hämeenlinnan seutu, mutta toimintaa halutaan myös laajentaa niin, että jatkossa Riihimäen ja Forssan alueiden avuntarvitsijoita kyettäisiin palvelemaan myös. Myös omaisten huomioimisen hyvät käytännöt hoitotahojen toiminnassa on saatava juurrutettua osaksi mielenterveystyön arkea nykyistä kattavammin.

 Katso video yhdistyksen taipaleesta täältä.

Ota yhteyttä

FinFami Kanta-Hämeen mielenterveysomaiset ry

Suomen Kasarmi, rakennus 2, huone 117, 13100 Hämeenlinna

Lue lisää