Opinnäytetyöt

Tarjoamme valmiita opinnäytetyöaiheita tai voit valita itse sinua kiinnostavan aiheen

Meillä on mahdollista tehdä opinnäytetyö esimerkiksi sosionomiopintoihin tai viestinnän alan opintoihin liittyen.

Opinnäytetyön aiheet käsittelevät psyykkisesti sairastuneiden läheisten aseman parantamista ja esimerkiksi palvelujärjestelmän kehittämistä. Meillä saat tarvittavan ohjauksen opinnäytetyön tekemiseen yhdessä oppilaitoksen kanssa.

Tällä hetkellä tarjoamme opinnäytetöiden aiheeksi esimerkiksi seuraavia:

  • Psyykkisesti sairastuneen läheisille kehitettävä palvelupolku (opinnäytetyö on rajattu ja se käsittelee joko omaisten näkemyksiä palvelupolusta, palvelupolun toimivuutta, juurtumista tai palvelupolun jonkin osan kehittämistä)
  • Psykiatrian osastojen ja poliklinikoiden kanssa tehtävän yhteistyön vahvistamisen mallit (menetelmänä esim. draaman keinot, valmiin mallimme pohjalta)
  • Kokemukset digitaalisesta omaistyöstä (esim. verkkovertaistukiryhmät) ja digitaalisten palveluiden kehittäminen

Ota yhteyttä

Heidi Kervinen
Heidi Kervinen

Toiminnanjohtaja

Toimivapaalla 24.4.2020-31.3.2021

Sijaisena toimii Marianna Roine.

OPINNÄYTETÖITÄ