Vaikuttaminen

Ylläpidämme asiakasraatia ja lisäksi toimimme lukuisissa yhteistyöverkostoissa, joissa niin omaiset kuin ammattilaiset voivat päästä vaikuttamaan asioihin. Tässä kuvattuna muutamia esimerkkejä. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat vaikuttaa!

Lisätietoa vaikuttamisen mahdollisuuksista voit kysyä työntekijöiltä: yhteystiedot.

Hämeenlinnan seudun mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasraati

Hämeenlinnan seudun mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakasraati käsittelee ajankohtaisia aiheita liittyen mielenterveys- ja päihdepalveluiden nykytilaan ja tulevaisuuteen. Raati koostuu asiakasjäsenistä, sekä ammattilaisjäsenistä. Raati pyrkii viemään kehitysideoita käytännön toiminnan tasolle.

Riihimäen kaupungin mielenterveys- ja päihdeneuvottelukunta

Neuvottelukunta on yhteistyöelin, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää mielenterveys- ja päihdehoitoa Riihimäellä. Neuvottelukunnassa on luottamus-, virkamies-, järjestö- ja asiakasedustus.

Tutustu neuvottelukunnan toimintaan Riihimäen kaupungin sivuilla.

Riihimäen seudun omaistoiminnan neuvottelukunta

 Kuntayhteistyö kokoaa mielenterveystyössä mukana olevia ammattilaisia, luottamushenkilöitä ja kokemusasiantuntijoita – sekä omaisia että kuntoutujia – paikallisiksi verkostoiksi, omaistoiminnan neuvottelukunniksi. Neuvottelukunnat kokoontuvat säännöllisesti kehittäen alueen mielenterveys- ja päihdepuolen palvelutarjontaa omaisille ja perheille.

Omaishoidon verkostot

Olemme mukana Hämeenlinnan, Hattulan, Janakkalan ja Riihimäen seudun omaishoidon verkostoissa. Verkostot kokoavat yhteen omaishoidon äärellä työskenteleviä ja eläviä toimijoita. Tavoitteena on tukea kaikenikäisten omaishoitajien hyvinvointia.

 

Jos sinulla on viestiä omaishoitoon liittyen, ota yhteyttä omaistyöntekijä Katja Grönbergiin [email protected] tai p. 040 455 2162.

Kokemustoiminta Kanta-Hämeessä

Kanta-Hämeessä toimii Kanta-Hämeen kokemustoiminnan ohjausryhmä sekä KoKoa ry. Jos olet kiinnostunut kokemustoiminnasta tai tilaamaan kokemustoimijaa, kannattaa tutustua tähän sivustoon. 

Omaiskokemustoimijoita voit kysyä myös FinFami – Kanta-Hämeen työntekijöiltä.

 

Forssan seudun veto-tiimi

Forssan seudulla toimii VETO-tiimi, joka kokoaa yhteen mielenterveystoimijoita alueelta. Tiimissä käsitellään ajankohtaisia asioita sekä kehitetään yhteistyötä esimerkiksi yhteisillä tapahtumilla.

Ota yhteyttä omaistyöntekijä Katja Grönbergiin [email protected] tai p. 040 455 2162.

Silta-yhteistyöverkosto

Järjestöjen ja kuntien yhteistyötä Hämeenlinnan seudulla edistää SILTA-yhteistyöverkosto.

SILTA-yhteistyöverkosto koostuu yhteistyöryhmästä ja yhdistysten muodostamista alaverkostoista toimialoittain. FinFami on mukana Ote-tiimissä – Omais- ja terveysalan toimijat, ILO-verkostossa – lasten, nuorten, perheiden kanssa toimivat yhdistykset ja muut toimijat sekä Päty-verkostossa – päihdejärjestöt ja toimijat.